Ønsker du å ta et trenerkurs?

Hinna Håndball ønsker, som en del av klubbens utvikling, å tilby trenerkurs til trenere og alle i støtteapparatet rundt de ulike lagene.

Hinna Håndball ønsker å utvikle klubben og som en del av denne utviklingen er det et ønske om å ha gode trenere på alle nivåer. Klubben ønsker at så mange som mulig av foreldre og frivillige rundt de ulike lagene tar trenerkurs.

Et trenerkurs vil være nyttig om du allerede trener et lag i dag og ønsker å videreutvikle dine kunnskaper, om du ikke er trener men ønsker å bidra i treningsarbeidet eller at du ønsker litt innsikt i hvordan treningen bør foregå. Erfaringer viser at unger liker at foreldre engasjerer seg i det de gjør, selv om de ikke alltid gir uttrykk for det ….

Det kan være aktuelt å arrangere kurs i de ulike lagenes treningstid.

Hinna Håndball vil så langt det er mulig dekke kostnader til trenerkurs.

Er dette av interesse, ta kontakt med sportslig leder junior Trine K. Olsen, trine.k.olsen@gmail.com som kan gi ytterligere informasjon og svare på evt. spørsmål.