Tilsynsvakt ved Hinna skole

Instruks for tilsynsvakter.

Hinna Håndball er tildelt jobben med å være tilsynsvakt i gymsalene ved Hinna ungdomskole mandag og tirsdag fra 17 00 – 22 00.

Vaktene utføres av foresatte til J-03.
Vakten må være 18 år.

Møt opp senest 16 55 for å låse opp døren.

Påse at alt er i orden inne.
Telle antall brukere hver time – før det inn på skjema som ligger i vaktbua.
Pass på at alle rydder opp etter seg.

Dersom det oppstår en alvorlig skade på byggning/innventar at reprasjon ikke kan vente til neste dag ring Stavanger Byggdrift 913 55 994.

Ved spørsmål kontakt Lisa Sigbjørnsen  email hinnahk@hetlandshallen.no eller mob. tlf: 932 28 890

Ved vaktslutt-påse at alle dører og vinduer er låst, og at alle lys slukket.
Pass på at de rydder og soper gulv, om ikke må vakten gjøre dette.

Ta kontakt med neste vakt i GOD TID for avtale om PERSONLIG overlevering av nøkkel.
Dersom kontakt ikke oppnås SKAL avgående vakt møte til avløsningsvakt er på plass.

DET ER STRENGT FORBUDT
Å LEGGE FRA SEG NØKKELEN FEKS.
PÅ REMA 1000, BENSINSTASJON OSV.

God vakt!