Styret

Laila Neverdahl

Leder

902 07 785
laila.neverdahl@choice.no

Torbjørn Hinna

Økonomiansvarlig

913 93 062
torbjorn@bok-hinna.no

Marit Bru

Dugnad/Arrangement ansvarlig

478 64 520
sealbr@online.no

Trine K. Olsen

Nestleder

475 02 570
trine.k.olsen@gmail.com

Ragnhild Bjelland

Medlemsnett(Styremedlem)

ragnhild.bjelland@getmail.no

Thale Vignes

Sporslig leder barn(6-11 år)

thale.vignes@gmail.com
975 27 351

Trine K. Olsen

Sportslig leder junior(12-16 år)

475 02 570
trine.k.olsen@gmail.com

Torgeir Torgersen

IT-Ansvarlig(Styremedlem)

917 42 232
torgeir.torgersen@ivar.no

Jan Harald Forsmo

Sponsor-ansvarlig

469 44 273
jan.harald.forsmo@klepp.kommune.no

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg sine oppgaver er å bidra til sportslig utvikling i klubben. Dette innebærer kursing av trenere, fordeling av treningstid, fastsette sportslige mål o.l.

Arne Jakobsen

Tallak Hovstad

tho@haakull.no
907 71 413

J.I. Frimannslund

958 80 322
jarl.inge.frimannslund@politiet.no

Kjetil Galta

kjetil@aeronorway.no
992 05 611

Har du konstruktive innspill å komme med, kontakt sportssjef på telefon eller e-post.

Økonomiutvalg

Utvalgets oppgaver er å sørge for at klubbens inntekter står i forhold til utgiftene. De skal videre arbeide for at klubbens inntekter blir større.

Torbjørn Hinna

Økonomi

986 32 795
torbjorn@bok-hinna.no

© Copyright - Hinna Håndball