Styret

Ronny Sigbjørnsen

Leder

915 70 058
ronny.sigbjornsen@no.mcd.com

Torbjørn Hinna

Økonomiansvarlig

913 93 062
torbjorn@bok-hinna.no

Marit Bru

Dugnad/Arrangement ansvarlig

478 64 520
sealbr@online.no

Bjørn Lunde Kristiansen

Nestleder/Sponsor-ansvarlig

bjornpri@online.no

Ragnhild Bjelland

Medlemsnett(Styremedlem)

ragnhild.bjelland@getmail.no

Torgeir Torgersen

Web Ansvarlig

91742232
torgeir.torgersen@ivar.no

Anne Marte Økland Hauken

Styremedlem

AneMarthe.Hausken@altibox.no

Thale Vignes

Styremedlem

Thale.vignes@gmail.com

Gro Lundemo

Sekretær

grolun2@online.no

Lisa Sigbjørnsen

Lisa Sigbjørnsen

Klubb koordinator

familysig@hotmail.com

Diverse

IFO – ifo@hetlandshallen.no

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg sine oppgaver er å bidra til sportslig utvikling i klubben. Dette innebærer kursing av trenere, fordeling av treningstid, fastsette sportslige mål o.l.

Arne Jakobsen

Tallak Hovstad

tho@haakull.no
907 71 413

J.I. Frimannslund

958 80 322
jarl.inge.frimannslund@politiet.no

Kjetil Galta

kjetil@aeronorway.no
992 05 611

Har du konstruktive innspill å komme med, kontakt sportssjef på telefon eller e-post.

Økonomiutvalg

Utvalgets oppgaver er å sørge for at klubbens inntekter står i forhold til utgiftene. De skal videre arbeide for at klubbens inntekter blir større.

Torbjørn Hinna

Økonomi

986 32 795
torbjorn@bok-hinna.no