Styret

Ronny Sigbjørnsen

Ronny Sigbjørnsen

Leder

915 70 058
ronny.sigbjornsen@no.mcd.com

Lisa Sigbjørnsen

Lisa Sigbjørnsen

Økonomiansvarlig

932 28 890
hinnahk@hetlandshallen.no

Marit Bru

Marit Bru

Dugnad/Arrangement ansvarlig

478 64 520
sealbr@online.no

Lisa Sigbjørnsen

Lisa Sigbjørnsen

Klubb koordinator

Email:
hinnahk@hetlandshallen.no

Bjørn Lunde Kristiansen

Bjørn Lunde Kristiansen

Nestleder/Sponsoransvarlig

Email:
bjornpri@online.no

Ragnhild Bjelland

Ragnhild Bjelland

Medlemsnett(Styremedlem)

Email:
ragnhild.bjelland@getmail.no

Torgeir Torgersen

Torgeir Torgersen

Web Ansvarlig

91742232
torgeir.torgersen@ivar.no

Anne Marte Økland Hauken

Anne Marte Økland Hauken

Styremedlem

Email:
ahausken@gmail.com

Thale Vignes

Thale Vignes

Styremedlem

Email:
Thale.vignes@gmail.com

Gro Lundemo

Gro Lundemo

Sekretær

Email:
grolun2@online.no

Diverse

IFO – ifo@hetlandshallen.no

Sportslig utvalg

Sportslig utvalg sine oppgaver er å bidra til sportslig utvikling i klubben. Dette innebærer kursing av trenere, fordeling av treningstid, fastsette sportslige mål o.l.

Tallak Hovstad

Tallak Hovstad

907 71 413
tho@haakull.no

Arne Jakobsen

Arne Jakobsen

J.I. Frimannslund

J.I. Frimannslund

958 80 322
jarl.inge.frimannslund@politiet.no

Laila Neverdahl

Laila Neverdahl

902 07 785
Laila.Neverdahl@choice.no

Har du konstruktive innspill å komme med, kontakt sportssjef på telefon eller e-post.

Økonomiutvalg

Utvalgets oppgaver er å sørge for at klubbens inntekter står i forhold til utgiftene. De skal videre arbeide for at klubbens inntekter blir større.

Torbjørn Hinna

Torbjørn Hinna

Økonomi

986 32 795
torbjorn@bok-hinna.no