Rekruttlag

Hinna 2 spiller i 3. divisjon, og er et sportslig godt tilbud til klubbens yngre talenter på veien mot A-laget.

For en oversikt over spillere, se informasjon under Hinna 1.