Reiseutgifter

Følgende retningslinjer og skjema gjelder for refusjon av utgifter som er påløpt i forbindelse med aktiviteter i regi av Hinna Håndball.

Ved behov for penger til reise til kamp eller andre godkjente klubb- eller lagaktiviteter, gjelder følgende retningslinjer:

  1. Reiseleder/sjåfører legger ut, og skriver reiseregning i henhold til vedlagte kvitteringer samt dokumentasjon på faktiske kostnader dvs. de relle drivstoffutgiftene sjåføren har hatt ved turen.  Reiseregning godkjennes av lagets oppmann før den sendes til økonomi-ansvarlig, fortrinnsvis elektronisk. Beløpet utbetales til oppgitt kontonummer
  2. Det kan utbetales forskudd til reiseleders konto før reise/aktivitet. Reiseleder kontakter økonomiansvarlig, som ordner utbetaling av beløpet. Etter at reise/ aktivitet er gjennomført, skal det skrives reiseregning som beskrevet i pkt. 1). Evt. restbeløp tilbakebetales til klubben.
  3. Faktura kan sendes klubben, men KUN dersom dette er godkjent på forhånd av klubbens leder eller økonomiansvarlig. Det vil da oppgis et bestillingsnummer som skal føres på faktura sammen med lag og bestillers navn. Fakturaer uten bestillingsnummer/lag/navn vil bli avvist.

Generelt:

  • Reiseregninger/refusjonskrav som mottas senere enn 2 måneder etter gjennomført reise/aktivitet vil bli avvist. Regninger som gjelder kamper/aktiviteter i foregående år, må leveres senest innen 15. januar inneværende år.
  • Alle originalbilag skal på forespørsel kunne framlegges for leder/økonomi-ansvarlig/regnskapsfører i 3 mnd etter mottatt reiseregning når denne er sendt elektronisk.

Reiseregnings skjema