Politiattest

Styret i Norges idrettsforbund og olympiske og paralympiske komité (NIF) har vedtatt at norsk idrett skal kreve politiattest av idrettsledere for å hindre seksuelle overgrep mot barn.

Ordningen gjelder for alle som skal utføre oppgaver som i vesentlig grad innebærer et tillits- eller ansvarsforhold overfor mindreårige. Ordningen trådde i kraft 1. januar 2009.

Idrettsstyret mener at en felles praksis i hele idretten best mulig sikrer hensynet til barna, hensynet til personvern og hensynet til organisasjonen.

Mer informasjon om ordningen, søknadsskjema og svar på ulike spørsmål finner dere her:

https://www.idrettsforbundet.no/klubbguiden/politiattest/

Utfyllt skjema leveres Lisa Sigbjørnsen, tlf. 932 28 890, e-post: hinnahk@hetlandshallen.no , som vil videreformidle skjemaet til Politiet. Politiattesten returneres i posten til hver enkelt søker til den adresse søkeren oppgir i søknaden. Politiattesten må fremvises sportslig ledelse i Hinna Håndball.

Pålegget om politiattest gjelder også foresatte som deltar på overnattingsturer med spillere.