Oppmannens oppgaver

Oppmannen er en viktig del av et lags støtteapparat.

Mens trenere skal sørge for et tilpasset treningsopplegg og kampledelse, er oppmannens rolle å sørge for at de praktiske oppgavene gjennomføres og være bindeledd mellom klubbens ledelse, trenere, foreldre og spillere.Oppmannen skal påse at klubbens verdier og rettningslinjer blir fulgt.En oppmanns oppgaver vil variere ut fra hvor gamle jentene er, i starten handler det om å ha oversikt over spillergruppen, registrere opplysninger i medlemsnett, organisere dugnadsarbeid og kamparrangement.

På hjemmesiden www.Hinnahandball.no ligger det mal for miniturnering og aktivitetserien.

Når jentene blir eldre må oppmann i tillegg sørge for at alle er spilleberettiget for Hinna Håndball, lisens er betalt, kamparrangement, evt. omberamming av kamper og påmelding turneringer. En oppmann bør være tilstede på treningene, i hvert fall i starten av sesongen.

En oppmanns oppgave er å ta initiativ til sosiale aktiviteter for å lage et godt miljø. Også dette er oppgaver der foreldre må involveres. Erfaring viser at jo flere foreldre som engasjerer seg jo bedre blir miljøet på laget og i foreldregruppen.

Det er mulig å låne Storbyhuset på Hinna til “kosekvelder”

Husk at dette er noe vi gjør for at barna våre skal ha et godt oppvekstmiljø.

Klubben oppfordrer alle lag til å delta i lokale turneringer. Dette er gøy for jentene, skaper godt miljø, i tillegg til at Hinna Håndball får vise seg frem som en aktiv og positiv håndballklubb. Klubben betaler påmeldingsavgift ved turneringer. Oppmann må sørge for å sende rapport fra turnering til webansvarlig på epost til torgeir.torgersen@ivar.no – det er alltid kjekkest men bilder.

Nedenfor kommer noen gode tips til arbeidet som oppmann:

Hvert lag er selv ansvarlig for arrangement ved egne kamper. Oppmann må ta initiativ og gjerne være hovedansvarlig, men det er viktig å involver alle foreldre i arbeidet.

Både nye oppmenn og de som har hatt oppgaven en stund oppfordres til å ta kontakt med oppmenn eller trenere på lag med eldre årsklasser dersom det oppstår uklarheter. Husk at det alltid er noen som har gjort dette før. Det finnes en oversikt over de ulike lags oppmenn og trenere i eget menypunkt på hjemmesiden   Sportslig ledelse kan også kontaktes. Klubben arrangerer oppmannsmøter ved sesongstart, og det er viktig at en representant på laget møter på disse. Møtene gir nyttig informasjon og erfaringsutveksling.

Sørg for at alle foreldrene har din kontaktinformasjon (mailadresse, telefonnummer etc.) ved å sende ut en introduksjonsmail til alle foreldrene ved sesongstart.

Nye spillere må meldes inn i klubben, be om å få tilsendt en mail med opplysninger om navn og fødselsdato på spiller, navn, adresse, telefonnummer og mailadresse til foreldre/foresatte.Husk å få signert skjema om bildetillatelse på hjemmesiden vår.

Alle nye medlemmer skal registreres i Medlemsnett. Medlemsnett er en tjeneste fra SR-Bank der medlemskontigenten sendes ut til hvert medlem. Se eget punkt for hvordan du skal gå frem for å registrere opplysninger i Medlemsnett.

Dersom laget trenger drakter eller annet utstyr skal bestillingen gå gjennom klubbens materialforvalter Thale Vignes e-post thale.vignes@gmail.com

Det finnes mye nyttig informasjon på klubbens nettside. Hold deg oppdatert på hva som skjer i klubben ved å følge med på www.hinnahandball.no. Det finnes også masse informasjon om håndball, treningsforslag, hvordan oppføre seg på banen, teknikkmerker, NHF-lovbok, spilleregler, kamprapporter, kampoppsett, omberamming, sonetrening etc. finnes på www.handball.no. På Håndballforundets region sørvest sine nettsider finnes en siden som heter  – viktig klubbinformasjon – denne siden gir mye nyttig informasjon.