Ny i Hinna Håndball

Hinna Håndball tilbyr håndballtrening for jenter fra 1. klasse og oppover. Klubben er en breddeklubb med en sosial profil og ønsker å skape et godt og inkluderende miljø. Det arbeides aktivt med å gi et tilbud og utfordringer til alle jenter uansett nivå.

Er du ny spiller fra 7 år (2. klasse) og ønsker å spille i Hinna Håndball, se under menypunktet Trenere og oppmenn, ta kontakt med trener eller oppmann på det laget som er aktuelt for deg.

Hver høst starter klubben opp nytt lag for jenter på 6 år (1. klasse) som har lyst å spille håndball. Informasjon om oppstartsdato, treningstid og sted samt vil være tilgjengelig på hjemmesiden i begynnelsen av august.

Hinna Håndball er, som andre organisasjoner, avhengige av foreldrenes innsats som trenere og ledere. Alle lag (med unntak av seniorlag) er drevet på frivillig basis av foreldre eller foresatte.

Representanter for styret i Hinna Håndball vil være tilstede ved første treningsdag og sørge for trener til å gjennomføre første og evt. andre trening for nye lag samt gi den nødvendige informasjon om den videre drift av laget, før foreldre overtar driften. Dette betyr at det må velges trener(e) og oppmann for laget så snart som mulig.

En treners oppgaver er i første rekke å lage et tilpasset treningsopplegg. Det finnes mange gode treningstips på nettsiden www.handball.no. Alle trenere vil få tilbud om å delta på trenerkurs der klubben og Håndballkretsen står som arrangør. I tillegg vil det etter hvert bli mulighet til å delta på Håndballforbundets offisielle trenerkurs (Trener 1, trener 2 osv.)

Oppmannens oppgaver er å sørge for at de praktiske oppgavene med hensyn til drift av laget blir gjennomført. Dette vil være oppgaver som å lage og oppdatere medlemslister, fordele dugnadsarbeid, arrangere miniturneringer og andre sosiale tiltak.

Alle trenere og lagledere skal fremskaffe politiattest. Se under punktet – nyttig informasjon – på klubbens nettside for informasjon om fremgangsmåte.

Av foreldre forventes det at de sørger for at jentene møter på trening og kamp. Det forventes videre at det ytes bidrag ved klubbens dugnader som kioskvakt i Hetlandshallen, ved kamparrangement og ved klubbens og lagets avslutninger jul og sommer.

Gjennom håndballsesongen som varer fra skolestart i august til ca. 1. mai året etter vil det på mininivå (6-8 år) være ukentlige treninger og ca. 4 turneringer, der det normalt spilles 3 kamper pr. lag.

Litt praktisk informasjon:

Jentene må ha egen håndball og innesko (uten svart såle)
Medlemskontingent for jenter 6 – 8 år er kr. 600,- pr år (2013/ 2014)
Jentene i Hinna Håndball spiller kamp i rød drakt fra utstyrsleverandøren Hummel.
Disse draktene holder klubben.( Vi “arver” om draktene er pent brukt.)
Innmelding i klubben skjer via lagets oppmann.

Eventuelle spørsmål kan rettes til styre/sportslig utvalg i Hinna Håndball evt. trenere/oppmenn for andre lag.  En oversikt over klubbens styre, sportslig utvalg samt andre trenere og oppmenn finnes under menylinjen.

Med vennlig hilsen

Hinna Håndball v/ sportslig utvalg