Litt om minihåndball (1. – 3.klasse)

Spilleregler, bane og utstyr er tilpasset barnas utviklingsnivå. Minihåndball er en lek med ball og mål. Barna er her i fokus og spillet er 100% på barnas premisser. Positiv veiledning underveis, på trening og kamp, fra dommer og lagledere (foreldre eller andre), er en del av opplegget. Via lekpreget trening og aktivitet skal barna få:

– Allsidig trening av grunnleggende motoriske ferdigheter tilpasset barnas nivå
– Allsidig og alderstilpasset trening i ballferdigheter
– Grunnleggende ferdighetstrening i kast/mottak, sprette ball etc
– Lære ulike typer ballspill og leker med ball
– Hovedfokus på læring av håndballspill på enkelt nivå – minihåndball

Treningstimene er lagt opp til å fremme et positivt miljø med allsidig fysisk aktivitet tilpasset barnas forutsetninger og nivå, og med vekt på at vi skal ha det gøy sammen og bli kjent med hverandre. Vi forsøker å lære barna lagspill og samarbeid i forbindelse med ballaktiviteter.

Alle får delta i 4 turneringer i året med flotte premier til alle.

Hva kreves så av oss foreldre for å ha et barn på håndballen?

Vi i Hinna Håndball er, som mange andre organisasjoner, avhengige av frivillige foreldre som kan være trenere. Oppmann (lagleder) må også velges raskt etter oppstart i høst.

Klubbens ledelse gjennomfører første trening for 1 klasse og informerer/ instruerer foreldrene om videre drift av laget.

I løpet av året stiller vi på dugnad i regi av klubben.

Det kan være på egen turneringsdag, kioskvakter i Hetlandshallen , varetelling i butikker osv.

  • og evt. bidrag til lagavslutninger jul og sommer (kaker etc).

Innmelding skjer til lagets oppmann: Barnets navn, adresse, fødselsdato, navn begge foresatte, tlf. til begge foresatte, mail adresse. Egen lapp om dette deles ut på trening!

Kontingent kr 700,- pr år (2015/ 2016)

Husk å lever skjema om bildegodkjennelse på Hinnas hjemmesider. Trykk her.

Om dere ønsker å kjøpe klubbutstyr får dere rabatter på   MX-klubbservice i Sjøhagen.Også rabatter på MX Kilden og MX Stadionparken. Si ifra at du kommer fra Hinna Håndball. Vi får rabatt og returprovisjon går til klubben.

Med vennlig hilsen

Hinna Håndball v/ sportslig utvalg