Lisens og forsikring

Alle spillere og dommere som deltar i organisert håndballaktivitet skal løse lisens fra og med det kalenderåret de fyller 13 år.  Ledere som føres på kamprapporten i NHFs kamptilbud (og kvalifisering til disse) plikter også å løse lisens. Med NHFs kamptilbud menes Eliteserien, 1., 2. og 3. divisjon (også kalt nivå 1-4), NM Senior, NM Junior,LERØYserien 18, Bringserien 16, Nasjonalt sluttspill J/G 14 og NM Beach-håndball.

Lisensen forfaller til betaling 01.09. og har gyldighet fram til 31.08. det påfølgende år.

For spillere som fyller 13 år i 2015, betales det lisens som gjelder for perioden 01.01.2015- 31.08.2015.

For de som begynner å spille håndball etter 01.01.2015 gjelder egne priser.

ALDERSINNDELING OG LISENSBELØPLISELISE+
Født i 1995 eller tidligere1130,-1380,-
Født 01.01.1996 – 31.12.20001030,-1270,-
Født 01.01.2001 – 31.12.2002750,-940,-
Født i 2003 (Forfall 01.01.2015)375,-470,-
Kun spill i Veteran-NM565,-690,-
Ved oppstart etter 01.01.2016
Født i 1994 eller tidligere565,-690,-
Født 01.01.1995 – 31.12.1999515,-635,-
Født 01.01.2000 – 31.12.2001375,-470,-

Kontonr: 7874.05.97301

Betaling må gjøres med bruk av KID. Denne finner du enten på personlig side, klubben kan finne den på klubbsiden, eller ta kontakt med regionen du tilhører.

VIKTIG! Lisens må være betalt for å kunne spille kamper for Hinna Håndball.
Mangler lisenskort må spiller / laget selv betale evt. bøter!