Jenter født i 2004

Vi har nå 26 spillere fra Vaulen, Jåtten og Kvalaberg skole.

Hovedtrenere er Fredrik Feyling, Tom Fanuelsen og Olav Meling.

Vi har deltatt med fire lag i serien og planlegger å delta på en stor turnering til våren. Det har vært et jevnt bra oppmøte på kampene.

Vår målsetting er først og fremst å skape en stamme med spillere som er motivert  til å spille håndball sammen.  Resultatene på kampene viser at lagene har hatt en stor utvikling det siste året noe som vi tror har hatt en sammenheng med at vi har fått to treninger i uken.

Jentene kommer fra tre forskjellige skoler, der den største gruppen er fra Jåtten skole. Vi har valgt å dele opp lagene på en slik måte at skolene er jevnt fordelt på alle lag, og at vi dermed har fått et miljø der jentene er blitt bedre kjent med jentene fra de andre skolene.