Informasjon om kioskvakt i Hetlandshallen

Styret i Hinna Håndball fordeler tidspunktene for dugnadsarbeid i kiosken i Hetlandshallen på hvert lag.

Oppmennene er ansvarlig for fordelingen av kioskvakter innen eget lag. Lagene er selv ansvarlige for å bytte datoer/vakter seg imellom dersom dette er nødvendig.

Ingen under 16 år kan være ansvarlig for vakten og den ansvarlige må være tilstede hele tiden.

Innbyrdes bytting er greit, men husk å informer oppmennene, som igjen informerer webansvarlig for oppdatering av listene på nettsiden.

Nøkkel til kiosken hentes hos vaktmesteren.Der hentes også pengeskrinet.Obs: eget skrin for lørdag og eget for søndag.

ALLE skal ta med kake eller frukt el.-pluss en bolle med vaffelrøre.

Om det går tomt for vaffelrøre er det ekstra poser i bua.

Siste vakt må rydde tribunen.

Det finnes ark i kiosken hvor manglende/utsolgte varer føres opp.

Det er viktig at de som har kioskvakt tar initiativ til å rydde og vaske i ledige stunder.

Det ligger en sjekkliste for renhold som skal krysses ut og signeres med navn og telefonnummer pr.vakt.

Forlat kiosken slik du selv ønsker å finne den.

Det skal alltid være 1000 kr. i vekslepenger i kassen. Kioskansvarlig er selv ansvarlig for å levere pengene til SR-Bank og få satt dem inn på Hinna sin konto. Kvittering leveres Torbjørn Hinna. Kontor nummer som pengene skal settes inn på er: 3201.07.18677

God vakt !!!