Informasjon om dugnad i Hinna Håndball

Dugnadsarbeid er obligatorisk for alle spillere eller foresatte i Hinna Håndball. Dugnadsinntektene er en stor del av klubbens inntekter og går i sin helhet til drift av lagene. Resultatene av dugnadsarbeidet er at klubben kan tilby håndballtrening, -kamper  og -turneringer for våre håpefulle. Foreldre og foresatte må ta ansvar og utføre oppgavene som blir tildelt for at Hinna Håndball skal kunne eksistere som håndballklubb.

Kioskvakt i Hetlandshallen, salg av rabattkortbøker, telling i dagligvarebutikker og arrangementer i klubbens regi er eksempler på dugnader som er i klubbens regi. I tillegg kan foreldre/foresatte tilknyttet enkelte lag skaffe dugnader. Klubbens retningslinjer sier at‘Midler fra dugnader som arrangeres i regi av Hinna Håndball skal tilfalle klubben generelt som utjevnings- og solidaritetsmidler.

Denne regelen kan fravikes dersom enkeltpersoner skaffer dugnadsarbeid for spesifikke lag. Dugnadsmidlene vil da fordeles med 30% til klubb og 70% til lag.’