Godkjenning av bilder på nett

Til foreldre/foresatte.
Vedr.gruppebilder av spillere på Hinna Håndball sine nettsider.

I forbindelse med at vi i klubben legger ut informasjon på Hinna Håndball sine hjemmesider vil det av og til være aktuelt å legge ut bilder av spillere og skrive om aktiviteter som foregår på trening, kamp og turneringer.

Vi ber derfor om tillatelse til å legge ut bilder av deres barn på Hinnas hjemmesider.

Vi gjør oppmerksom på at det er trener/oppmenn som vurderer hva som skal legges ut.

Det vil kun bli lagt ut gruppebilder uten navn.

Leder i Hinna Håndball
Laila Neverdahl

Godkjenning av bilder 2016