Fakta om klubben

Hinna Håndball er en håndballklubb for jenter i alle aldre, samt for utviklingshemmede. Vi rekrutterer i hovedsak våre spillerne fra områdene Hillevåg, Vaulen, Hinna og Jåtten. Men sportslig suksess og godt miljø gjør at både unge talenter og etablerte spillere som flytter til Stavanger søker til klubben, dette er alle i klubben glade for.

Klubben er en sportslig og sosialt veldrevet klubb som ønsker å bidra til et godt oppvekstmiljø for barn og ungdom i bydelen. Klubben teller i dag i overkant av 300 aktive medlemmer i tillegg til omlag 50 trenere, oppmenn o.l.

Hinna Håndball har sesongen 2014/15 lag i 8 aldersbestemte klasser, 3 minihåndballgrupper for jenter mellom 6 – 8 år, to lag for psykisk utviklingshemmede samt 3 seniorlag i 5., 3. og 2. divisjon.

Klubbens treninger er i hovedsak lagt til Hetlandshallen og Jåttåhallen. Opplysninger om treningstider, trenere og oppmenn finner du under egne punkt på menyen. Treninger er så langt det er mulig lagt til dager som ikke kolliderer med treninger for bydelens fotballklubber.  Med dette vil vi bidra til at barn og unge skal få mulighet til allsidig fysisk aktivitet både vinter og sommer.

Håndball skal først og fremst skal være moro og vi tror at glede er en viktig forutsetningen for utvikling og en forhåpentligvis lang håndballkarriere. Klubben skal legge til rette for sportslig og sosial utvikling samt trivsel for spillere, trenere/ledere. De viktigste verdier for Hinna Håndball er humør, lagånd og redelighet og vi vil at de skal være et kjennetegn på hele klubben; spillere, lagledere, styret og foreldreheiagjengen.

Hinna Håndball skal være en klubb med en sosial profil som ønsker å skape et godt, inkluderende miljø samtidig som vi skal utvikle spillere sportslig. For alle årsklasser i junioravdelingen skal det tilbys et breddetilbud i tråd med Hinna Håndballs visjoner. Det betyr at alle spillere tilbys et trenings- og kamptilbud i sin årsklasse. For de spillere som ønsker å delta i hospiterings-ordninger vil det tilbys ekstratreninger og kamper med årsklassen over. Klubben har lag som vil prøve å kvalifisere seg til den landsomfattende Bringserien, og et samarbeidslag for å prøve å kvalifisere seg til Lerøy serien. Hinna Håndball har en målsetning om at A-laget skal rykke opp til 1. divisjon. Klubben ønsker i tillegg å videreføre og utvikle arbeidet med både de aldersbestemte lagene og lagene for psykisk utviklingshemmede.